Bekende en nieuwe wijkagenten in de buurt

donderdag 14 september 2017

Venlo / Beesel - De wijkagenten in het bewakingsgebied van de politie Venlo-Beesel gaan rouleren. Veel vertrouwde gezichten in de buurt gaan in een andere omgeving aan de slag met een nieuwe uitdaging. Elke wijkagent werkt daarin nauw samen met een wijkteam.

Richard Couwenberg, teamchef bij de politie Venlo-Beesel: “Met het vertrek van enkele wijkagenten én de aanstelling van nieuwe medewerkers is gekeken naar een passende herverdeling. Daardoor gaan diverse vertrouwde gezichten in het basisteam werken in een andere omgeving. Dit zorgt bovendien voor een verfrissende blik op de problematiek en past daarmee ook in de visie van wijkgericht werken waarin de wijkagent een belangrijke vooruitgeschoven post is in de wijk. Daarin werkt de wijkagent nauw samen met een heel wijkteam.”

Het basisteam omvat de gemeente Venlo en de gemeente Beesel. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een belangrijke rol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Op deze website staan de wijkagenten overzichtelijk vermeld onder Mijn buurt. Daar staan ook diverse contactmogelijkheden. Op veelvoorkomende vragen staat vaak al een antwoord op Politie.nl onder Thema’s.

De wijkagent richt zich op de aanpak van veiligheidsvraagstukken zoals overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Blerick-Centrum / Smeliënkamp / Horsterweg

Marcel Dumont

Vastenavondkamp

Peter Huys

Annakamp / Vossener / Zonneveld

Jeannette Janssen / Femke Vincken

Hout-Blerick

Jeannette Janssen

Klingerberg / Tradeport

Thijs Helmink

Boekend

Femke Vincken

Tegelen

Michiel Cremers

Op de Hei

Jos Hendrikx

Belfeld / Steyl

Wiel Belemans / Frank Hardy

Venlo-Zuid

Jan Rijniers / Joke Verboon

Venlo-Centrum

Kim Hendrix / Sandra Stiene

Venlo-Oost

Hans Moors / Pauline Weijmans

Venlo Noord-Oost

Dré Janssen

Venlo-Noord

Frank van der Heijden

Arcen / Lomm / Velden

Astrid Roox

Beesel / Reuver

John Frijdal / Ton Titulaer

bron: politie.nl | Categorie: verkeersdelict


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Maasbree | 112 alarmeringen Maasbree | Goedkoop Tanken in Maasbree | Supermarkten in Maasbree | Weerbericht Maasbree